Återsken

Bred på produkt 25 cm

Höjd på produkt 35 cm

Ram: Vit trälist