Skiftning i kulören

Bred på produkten 54 cm

Höjd på produkten 54 cm

Ram: Svart lådmodell