Komma vid sidan om .......

Bredd på produkt 32 cm

Höjd på produkt 67 cm

Ram: Vit trälist